Brugerrådets udvalg

Brugerrådet har nedsat følgende udvalg:Fest- og turudvalget:

Arrangerer fester i Aktivitetshuset og busture.


Marie Henriksen    (Tovholder / henriksen2010@gmail.com)

Niels Sørensen

Benedicte Thune

Carsten KristoffersenBlad- og hjemmesideudvalget

Beskæftiger sig med månedsbladet og websiden www.aktivitetshuset-tollose.dk.


Carsten Kristoffersen     (Tovholder / webmaster@aktivitetshuset-tollose.dk)

Carsten Kristoffersen     (Redaktør på Månedsbladet / ahusblad@gmail.com)

Erik Jensen                    (Ansvarshavende redaktør)


EDB udvalget

Beskæftiger sig med tekniske EDB installationer i aktivitetshuset og er bindeled til underviserne for EDB holdene.


Carsten Kristoffersen.   (Tovholder / ck@kristoffs.dk)


Vaccinationsdagen

Praktiske opgaver ved afholdelse af den årlige influenza vaccination.


Niels Sørensen.   (Tovholder / oestergade121@gmail.com)


Praktiske opgaver

står for indkøb af kaffe m.m samt dækker bord og laver kaffe i forbindelse med afholdelse af brugerrådets møder.


Flemming Colbe (Tovholder / fcolbe42@gmail.com)

Marie Henriksen

Benedicte Thune


Ad-hoc opgaver (pedel)

Service og vedligehold af inventar


Flemming Colbe (Tovholder / fcolbe42@gmail.com)

Niels Sørensen
Erik Olsen


Kontaktperson til tovholdere


Niels Sørensen.   (Tovholder / oestergade121@gmail.com)


Tovholder for Bogreolen og plantekummer ved indgangen


Ebbe Kring Jørgensen