Brugerråd

                      Niels                                      Erik                        Dorte               Birgit          Flemming       Bente Lykke              Marina                 Jean Nielsen

                      Sørensen                              Jensen                   Hendrich         Klarskov     Colbe               Jacobsen                  Wijngaard            (Aktivitetsvejleder)

                      (Kasserer)                            (Formand)            (tidl. medl.)                                                 (tidl. medl.)               (Tidl. medl)          Marie Henriksen

                                                                                                                                                                                                                                                 (Næstformand)         Carsten Kristoffersen (fraværende ved fotograferingen)


Brugerrådet marts 2019


Brugerrådet er ændret ved årsmødet i 2020, billedet vil snarest muligt blive erstattet.