Brugerrådets udvalg

Brugerrådet har nedsat følgende udvalg:Fest- og turudvalget:

Arrangerer fester i Aktivitetshuset og busture.


Henning Petersen    (Tovholder / festudvalget@aktivitetshuset-tollose.dk)

Birgit Klarskov

Carsten Kristoffersen

Erik Olsen


Blad- og hjemmesideudvalget

Beskæftiger sig med månedsbladet og websiden www.aktivitetshuset-tollose.dk.


Carsten Kristoffersen     (Tovholder / webmaster@aktivitetshuset-tollose.dk)

Carsten Kristoffersen     (Redaktør på Månedsbladet / ahusblad@gmail.com)

Erik Jensen                    (Ansvarshavende redaktør)


EDB udvalget

Beskæftiger sig med tekniske EDB installationer i aktivitetshuset og er bindeled til underviserne for EDB holdene.


Carsten Kristoffersen.   (Tovholder / ck@kristoffs.dk)


Praktiske opgaver

står for indkøb af kaffe m.m samt dækker bord og laver kaffe i forbindelse med afholdelse af brugerrådets møder.


Flemming Colbe (Tovholder / fcolbe42@gmail.com)

Birgit Klarskov

Erik Olsen


Ad-hoc opgaver (pedel)

Service og vedligehold af inventar


Flemming Colbe (Tovholder / fcolbe42@gmail.com)

Erik Olsen
Henning Petersen


Kontaktperson til tovholdere


Erik Jensen.  (Tovholder / langholmsgaard@mail.dk)


Tovholder for Bogreolen og plantekummer ved indgangen


Ebbe Kring Jørgensen


Ajourføring af mødekalender


Carsten Kristoffersen