Hørekonsulenterne


Den kommunale høreomsorg:


Hvis du har behov for at få hjælp til løbende vedligeholdelse af dit høreapparat, kan du kontakte en af kommunens hjemmeplejedistrikter. Her er medarbejderne klar til at kunne hjælpe med simple problemer, og de kan vejlede dig, hvis du har brug for mere hjælp angående dit høreapparat. Hjælpen udføres som udgangspunkt i en af vores sygeplejeklinikker. Hvis du er bosiddende på et af vores plejecentre, skal du efterspørge hjælpen der.


Kontaktoplysninger - hjemmeplejedistrikter:


Hjemmeplejegruppe Tølløse
Mostparken 1, 1 tv.
4340 Tølløse
Tlf.: 72 36 36 62


Hjemmeplejegruppe St. Merløse
Mostparken 1, 1 tv.
4340 Tølløse
Tlf.: 72 36 36 63


Du kan kontakte hjemmeplejegrupperne i tidsrummet 07.00 - 13.00

For at kunne blive indstillet til et høreteknisk hjælpemiddel, skal du rette henvendelse til CSU i Slagelse for en nærmere udredning.

CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88B
4200 Slagelse


Tlf. 58 57 90 90 – dagligt kl. 9-11
Mail: csuhoere@slagelse.dk
SMS: 51 56 36 96

Kriterier for bevilling

  • Du har en indstilling fra en hørekonsulent fra CSU.
  • Du lider af en varig nedsat hørefunktion.
  • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
  • Hjælpemidlet kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.